Oznamy mesta

Publikované
OZNAM o povinnej karanténe pre deti navštevujúce 4. B triedu v Základnej škole Gašpara Haina 37 – od 14. 12. 2020 do 21. 12. 2020
Publikované
OZNAM o povinnej karanténe pre deti navštevujúce Materskú školu Levočské lúky 3, Levoča – od 11. 12. 2020  do 20. 12. 2020
Publikované
Oznámenie o otváraní obálok – IBV Krupný jarok
Publikované
Návrhy VZN
Publikované
Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2021
Publikované
OZNÁMENIE – vzdelávanie žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a v základnej umeleckej škole
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub štyroch kusov drevín
Publikované
Odstránenie systémovej poruchy bytového domu JANTÁR
Publikované
Rozhodnutie pre stavbu „IBV Krupný jarok Levoča – I. ETAPA“
Publikované
Verejná vyhláška – „IBV Plantáže Levoča“
Publikované
Obchodná verejná súťaž – pozemky, nachádzajúce sa na území mesta Levoča, v katastrálnom území Levoča, v lokalite Krupný jarok
Publikované
ROZHODNUTIE – obnovenie školského vyučovania od 24. novembra 2020
Publikované
Rozhodnutie, ktorým sa vydáva usmernenie k vykonávaniu testovania na ochorenie COVID-19 v meste Levoča v dňoch 21. 11. 2020 – 22. 11. 2020
Publikované
OZNÁMENIE – prerušenie dodávky elektriny v termíne 18. novembra 2020 v čase od 08.00 h do 16.30 h
Publikované
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Publikované
Oznam
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča
Publikované
UZÁVIERKA SPOJOVACEJ ULICE MEDZI NÁMESTÍM MAJSTRA PAVLA A KLÁŠTORSKOU ULICOU
Publikované
Zmena MHD od 1. novembra 2020