Aktuality

Všetky aktuality

Oznámenie o otváraní obálok – IBV Krupný jarok

10. decembra 2020

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. zastúpená Ing. Jánom Tancárom, konateľom spoločnosti  ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže (OVS), vyhlásenej v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti, a to pozemkov parciel registra „C“, zapísaných v liste vlastníctva č. 3490, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, […]

Na detskom oddelení v levočskej nemocnici už vládne vianočná atmosféra

9. decembra 2020

Personál na detskom oddelení si tradične každý rok už v období Mikuláša skrášľuje svoje priestory vianočnou výzdobou. Tohtoročný Mikuláš bol však iný ako po minulé roky, pretože sa ho nezúčastnili študenti zo Strednej odbornej pedagogickej školy v Levoči a ani zo Strednej zdravotníckej školy v Levoči, ktorí mali každoročne pre nás pripravený krásny program. Ani to nás však neodradilo […]

Levočská nemocnica pozmenila časový harmonogram testovania na COVID-19

8. decembra 2020

V Nemocnici AGEL Levoča je aktuálne možné sa dať otestovať na koronavírus tak najspoľahlivejšími PCR testami, ako aj bezplatnými antigénovými testami. Vzhľadom na veľký záujem verejnosti o testovanie sa nemocnica rozhodla vyjsť občanom v ústrety a pozmeniť časový harmonogram testovania na COVID-19. ,,Na odberovom mieste COVID-19 v našej nemocnici, ktoré je zriadené od 27. októbra, je možné tetovanie PCR metódou, […]

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI – PREŠOV EURÓPSKE MESTO KULTÚRY 2026

8. decembra 2020

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (ďalej “EHMK”). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske. Stať sa hostiteľom titulu EHMK predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského […]

Nový urgentný príjem v levočskej nemocnici nadobúda reálnu podobu

1. decembra 2020

Ani druhá vlna pandémie koronavírusu nezastavila pokračovanie výstavby nového urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Levoča. Hoci prvá vlna pandémie práce z časti spomalila, dnes je možné vidieť, ako stavba pokročila a nadobudla už reálne kontúry. ,,Aktuálne máme dokončenú celú stavbu vrátane elektriny, vody, kúrenia, zastrešenia a osvetlenia vchodu, ako aj terénne úpravy blízkeho okolia. Momentálne sa ešte finalizujú koncové […]

Obchodná verejná súťaž – IBV Krupný jarok

25. novembra 2020

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. zastúpená Ing. Jánom Tancárom, konateľom spoločnosti  v y h l a s u j e v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž   o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti za nasledovných podmienok: I.        VYHLASOVATEĽ  SÚŤAŽE Obchodná spoločnosť Lesy mesta […]

Spustenie novej webovej stránky mesta Levoča

24. novembra 2020

Vážení občania a návštevníci mesta Levoča. 23. novembra 2020 sme spustili do prevádzky nové a moderné webové sídlo Mesto Levoča, ktoré bolo pripravené v spolupráci s dodávateľom – spoločnosťou MVI, s.r.o.. Náklady na vytvorenie nového portálu boli 16 tisíc €. Zmluva je podpísaná na dva roky. Počas tohto obdobia bude webový portál v spolupráci so spoločnosťou […]

V Ambulancii pre deti a dorast v levočskej nemocnici je okrem širokého spektra vyšetrení možnosť nastreľovania náušníc

24. novembra 2020

Ambulancia pre deti a dorast Nemocnice AGEL Levoča je v prevádzke už dva roky. V novembri 2018 prijala svojich prvých pacientov a v apríli 2019 už ordinovala v nových priestoroch. Výhodou ambulancie pod vedením MUDr. Eleny Dzurňákovej je, že sa nachádza v areáli nemocnice. Je hneď vedľa Všeobecnej ambulancie pre dospelých a prijíma aj nových pacientov.  V ambulancii sa ošetrujú […]

AKTUÁLNE INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM V MESTE LEVOČA

23. novembra 2020

23.11.2020 – ROZHODNUTIE – obnovenie školského vyučovania od 24. novembra 2020 20.11.2020 – Rozhodnutie, ktorým sa vydáva usmernenie k vykonávaniu testovania na ochorenie COVID-19 v meste Levoča v dňoch 21. 11. 2020 – 22. 11. 2020 18.11.2020 – 3. kolo testovania v meste Levoča 18.11.2020 – Levočská nemocnica realizuje bezplatné antigénové testovanie 27.10.2020 – Levočská nemocnica realizuje […]

Levočská nemocnica realizuje bezplatné antigénové testovanie

18. novembra 2020

V Nemocnici AGEL Levoča je od 18. novembra možné bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 pre širokú verejnosť. Tento krok umožnila vzájomná zmluva uzatvorená s Ministerstvom zdravotníctva SR.   ,,Odberové miesto COVID-19 v našej nemocnici zriadené od 27. októbra. Od dnešného dňa sa na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR stalo aj miestom, kde sa môžu prísť […]

Už aj v lekárni levočskej nemocnice môžu študenti získať prax

16. novembra 2020

Od marca 2020 sa nemocničná lekáreň s právom výdaja verejnosti Nemocnice AGEL Levoča stala výučbovou lekárňou. A čo to v skutočnosti  znamená? Ide o možnosť lekárne poskytovať študentom vysokých škôl kvalifikovanú prax. Na prax sa môžu prihlásiť študenti z farmaceutických fakúlt vysokých škôl, ktorí musia absolvovať prax vo výučbovej lekárni. Lekáreň má tri oddelenia, čo je  z hľadiska naberania […]

Levočská nemocnica dostala od spoločnosti SHELL dávku energie

12. novembra 2020

V tomto náročnom období potrebujeme najmä trpezlivosť, odhodlanie a profesionalitu všetkých zdravotníckych pracovníkov. Milým gestom ich prácu oceňuje aj spoločnosť SHELL, ktorá im na povzbudenie zaslala príval energie v podobe nápojov a občerstvenia z ich vlastného sortimentu. „V spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., si uvedomujeme závažnosť situácie na Slovensku a špecificky v slovenských nemocniciach. Veľmi si vážime všetkých zdravotníkov, ktorí v tejto […]

Levočská nemocnica oslavuje 120. narodeniny

5. novembra 2020

Od prvého slávnostného otvorenia Nemocnice AGEL Levoča ubehlo už úctyhodných  120 rokov. Nemocnica bola otvorená presne 14. októbra v roku 1900. V priebehu týchto rokov prešla obrovským vývojom a viacerými zmenami. Poskytuje  regionálnu  ústavnú  a  ambulantnú  zdravotnú starostlivosť, pričom vybrané oddelenia nemocnice majú aj nadregionálny charakter, čo dokazujú aj medzinárodné ocenenia. V čase svojho otvorenia levočskú nemocnicu tvorili ju […]

V levočskej nemocnici otestovali počas víkendu 1675 ľudí

3. novembra 2020

V levočskej nemocnici otestovali počas víkendu 1675 ľudí Výborná organizácia, únava, ale predovšetkým ochota a profesionálny prístup zdravotníkov Nemocnica AGEL Levoča sa počas víkendu zapojila do celoplošného testovania obyvateľov na koronavírus COVID-19. Za dva dni celkovo odobrali zdravotníci vzorky 1675 testovaným, z nich 20 bolo pozitívnych a museli nastúpiť na povinnú karanténu. Nemocnica testovala všetkých pacientov, zamestnancov nemocnice a ich […]

Levočská nemocnica realizuje testovanie v novom mobilnom odbernom mieste

27. októbra 2020

V Nemocnici AGEL Levoča je od dnes, 27. októbra, možné otestovať sa na ochorenie koronavírus COVID-19 v mobilnom odberovom mieste. To sa nachádza priamo v areáli nemocnice a testovanie sa bude realizovať zatiaľ každý utorok. ,,K zriadeniu mobilného odberového miesta sme pristúpili z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 a aj preto, že v okrese Levoča nie je takéto odberové miesto […]

Svetový deň umývania rúk má v tomto období mimoriadny význam

14. októbra 2020

Pätnásty deň v októbri je označovaný ako Svetový deň umývania rúk. Niet pochýb o tom, že umývanie rúk a dodržiavanie základných princípov hygieny je dôležité bez ohľadu na spoločenské okolnosti. V súčasnej pandemickej situácii však naberá svetový deň umývania rúk omnoho väčší a dôležitejší rozmer. Základné princípy hygieny sú nám bežne vštepované od útleho detstva a stávajú sa pre nás prirodzenou […]

Zmena úradných hodín Mestského úradu od 2.10.2020

2. októbra 2020

O Z N Á M E N I E Oznamujeme širokej verejnosti zmenu úradných hodín Mestského úradu pre styk s verejnosťou: pondelok – piatok: od 8,00 h do 11,30 h     a od 12,30 h do 14,00 h. Uvedená zmena platí od 2. 10. 2020 do odvolania z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu v Slovenskej […]

Oznámenie primátora mesta k stretnutiam s verejnosťou

30. septembra 2020

Vážení Levočania, vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa pravidelné stredňajšie stretnutia s primátorom mesta a vedením mesta rušia. Svoje požiadavky na vedenie mesta prosíme zasieľať emailom na adresu: primator@levoca.sk alebo mesto@levoca.sk. Platí od 29.09.2020 do odvolania. Rovnako si dovoľujem vyzvať Vás, aby ste, pokiaľ je to možné, uprednostňovali emailovú komunikáciu s MsÚ v Levoči a to až do odvolania. Ing. Miroslav Vilkovský, MBA primátor […]